Frågor från stämman

På stämman kom det upp en par frågor och synpunkter som vi tog med oss för att undersöka lite närmare. Här är några av svaren på dem.

Årsredovisning och saknad del om fastigheten

I 2018 års årsredovisning hade avsnittet om föreningens fastigheter fallit bort. Vi har nu bifogat det till årsredovisningen och tillägget finns även nedan.

Äkta-oäkta

En fråga dök upp hur vi ligger till nu angående äkta/oäkta bostadsrättsföreningen. Vi har gjort en uträkning som vi hittar nedan. Slutsatsen är att vi ligger tryggt på rätt sida med 67% ”intäkter” från bostäder (man räknar med en fiktiv hyra). Kravet är 60%.