Fuktbesiktning vecka 35

Veckan som börjar med måndag den 26 augusti kommer Anticimex besiktiga samtliga lägenheter med avseende på fukt i badrum och kök. Det är ett krav för vår fastighetsförsäkring och även nyttigt utöver det. Vi har på senare tid haft ganska många fuktskador och vi behöver göra allt för att undvika de kostsamma reparationer som blir följden.

En separat kallelse skickas senare med lite mer information om exakt när och hur. Rent allmänt behöver man inte vara hemma eftersom våra nya dörrar har ett lås man kan ställa i säkerhetsläge så att man kommer in med en speciell fastighetsnyckel.