Årsstämma 2020

Härmed kallas medlemmarna i BRF Kroken 24/7 till årsstämma.

Tid: Torsdagen den 28 maj 2020, kl. 18.00
Plats: Eriksdalsbadet, Stora konferensrummet (anmälan krävs, kontakta styrelsen)

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har regeringen infört en tillfällig lag som bland annat gör att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan poströsta inför föreningsstämman. Lagen ger också möjlighet att utöka vilka som får företräda medlemmarna som ombud och hur många medlemmar ett och samma ombud får företräda.

Styrelsen har därför och mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att så långt möjligt undvika möten som innebär sociala samlingar beslutat att genomföra 2020 års stämma genom poströstning samt med möjlighet för den som så önskar att fysiskt närvara på stämman som sker i Eriksdalsbadets konferensrum. Styrelsens förhoppning är dock att den fysiska närvaron blir så begränsad som möjligt och önskar därför att den som trots allt vill vara närvarande anmäler detta till styrelsen senast söndagen den 24 maj 2020. Detta för att försäkra att mötet kan genomföras med rekommenderad social distans mellan de närvarande och därmed undvika risk för smitta och smittspridning.

Trots denna något annorlunda stämma är det viktigt att så många som möjligt deltar i årsstämman oavsett på vilket sätt man väljer att delta så att besluten blir väl förankrade. Om du har förhinder att närvara på stämman kan du fylla i en fullmakt (bifogad denna kallelse) så att någon annan föreningsmedlem eller släkting kan rösta i ditt ställe. Ombud måste dock vara fysiskt närvarande på stämman. Det går alltså inte att poströsta via ombud.

En stämma på detta sätt innebär att möjligheten till information, diskussion samt frågor inte ges. Styrelsen avser därför att kalla till extra medlemsmöte till sensommaren/hösten för att kompensera detta. Förhoppningsvis kan det mötet ske utomhus och i trivsamma former.

Hur hittar man till Eriksdalsbadets Konferensavdelning?
Gå igenom receptionen (säg att ni ska på årsstämman). Ta hissen som ligger snett emot receptionen eller trappan som ligger rakt fram till vänster. På våning 1 ligger konferensavdelningen där ni hittar ”Stora konferensrummet”.

Dokument

Riktlinjer för poströstning

Formuläret för poströstning innehåller två likvärdiga svarsalternativ för varje förslag: Ja och Nej. Ett av dessa svarsalternativ ska kryssas.

  • Poströsten ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 27 maj 2020 för att vara giltig.
  • Poströsten ska för att vara giltig lämnas i föreningens brevlåda på Ringvägen 104.
  • Röst kan även lämnas via e-post. Poströsten måste då vara underskriven och skannas in och bifogas e-postmeddelandet. Poströst via e-post skickas till: styrelsen@kroken247.se