Hoppa till innehåll

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand så krävs det godkännande från styrelsen. Fyll i blanketten nedan och skicka in.

Detta gäller rent allmänt om andrahandsuthyrning

Fråga om huruvida en andrahandsuthyrning föreligger är oberoende av huruvida någon ersättning utgår mellan bostadsrättshavaren och nyttjaren.

Bostadsrättshavaren får hyra ut hela sin bostad i andra hand till annan ”för självständigt brukande” endast om styrelsen ger sitt samtycke. Samtycke krävs oavsett om andrahandshyresgästen är en släkting eller utomstående.

Om man önskar hyra ut sin bostadsrätt ska detta göras skriftligt. En särskild blankett finns för detta. I ansökan ska anges för hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till uthyrningen och till vem. Vid ev. byte av andrahandshyresgäst ska ny ansökan skickas in. Styrelsen kan tidsbegränsa tillståndet. Föreningen har rätt att för andrahandsupplåtelsen ta ut en avgift. Avgiften får uppgå till högst tio procent av ett prisbasbelopp per år.

Uthyrning utan styrelsens godkännande kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen blir uppsagd och bostadsrätten tvångsförsäljs.

Styrelsen vill också på förekommen anledning fästa uppmärksamhet på korttidsuthyrning via t.ex. Airbnb. Airbnb är en webbplats där någon som vill hyra ut hela eller del av sitt boende till turister för något eller några få dygn. I ett rättsfall från Hyresnämnden konstateras att denna typ av korttidsuthyrning är mer att likna vid kommersiell hotellverksamhet. Det handlar här om uthyrning till flera olika personer under olika antal nätter. Vidare anförs att andra boende i huset kan uppfatta det som störande om okända personer rör sig i fastigheten. Hyresnämnden slår fast att av dessa anledningar så har en bostadsrättsförening befogad anledning att inte godta denna typ av uthyrning. Rättsfallet har blivit vägledande och därmed är det i vår förening inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet på detta vis.