Hoppa till innehåll

Information för mäklare

Mäklare skall ha ingått avtal med bostadsrättsinnehavaren innan kontakt med förening eller ekonomisk förvaltare sker.

Föreningens adress

Brf Kroken 24/7
Ringvägen 104
116 61 Stockholm
styrelsen@kroken247.se

Ekonomi

Fastigheten är förvärvad 2009-08-27. Årsredovisningar finns tillgängliga här.

I månadsavgiften ingår värme, vatten och kabel-TV (ComHem basutbud)

Ekonomisk förvaltare
Ekonomisk förvaltning i Uppsala AB
Box 2058
750 02 UPPSALA

Avgiften och höjningar
Det finns inga planerade höjningar av avgiften.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är 2,5% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgiften debiteras köparen.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgiften är 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Frågor och svar

Godkänns juridisk person eller hembud?
Nej

Trappstädning
Sköts av entreprenör

Gårdarna
Sköts av medlemmar/gårdsgrupp som sammankallar till städ/skötseldag 1 till 2 ggr/år.

Är det ok med delat ägande?
Ja. Lägst andel vid ägande 10%. Observera att endast boende/folkbokförd på adress kan bli godkänd som medlem.

Äkta eller oäkta förening?
Äkta. Föreningen har efter dom i juli 2016 av Kammarrätten fått rätt mot Skatteverket att Brf Kroken 24/7 är ett privatbostadsföretag så kallad äkta sedan 2010.

Har föreningen tillgång till några garageplatser eller parkeringsplatser?
Nej.

Finns kabel-TV?
Ja, basutbudet ingår i månadsavgiften. Leverantör: ComHem

Finns bredband?
Ja, via ComHem. Fiber via Stockholms Stadsnät kommer att dras in under våren 2020, och internet via detta kommer då ingå i avgiften.

Fastigheten

Fastighetens byggår: Byggår: start 1907, avslutat 1912 Ombyggnad år start 1982 för Götgatan 99 och Ringvägen 104-106

Föreningen förvärvade föreningen fastigheten 2009

Äger föreningen marken?
Nej. Tomrätt. Nuvarande avtal gäller fram till 2025.

Stamrenovering

  • Stambyte 1982, Götgatan 99, (delar stambytt i 99:an 2010), Ringvägen 104, och Ringvägen 106
  • Stambyte 2010 på Ringvägen 108. samt ny eldragning
  • Stamspolning genomförd i samtliga fastigheter 2016.

Är fasaden putsad?
Ja. ny puts 2010 , både på gatusidan och gårdssidan.

Balkonger
Föreningen byggde balkonger 2013. Totalt 33 st balkonger byggdes på gårdssidan.

Fönstermålning?
Ja. samtliga fönster målade 2010 utvändigt på gatusidan och gårdssidan.

Förråd
Ja, nybyggda förråd i källaren på i snitt 6 kvm.

Vad för slags köksfläkt kan man ha i lägenheten?
Spiskåpa, självdrag med spjäll eller Kolfilterfläkt.

Vad är det för uppvärmning i fastigheten?
Fjärrvärme. Vi utreder bergvärme under 2019.

Har föreningen beslutat utföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten?
Spolning av stammar har utförts där ej stambyte är gjord.

Antal lägenheter i föreningen?
62 st. varav 4 st är hyresgäster.

Antal lokaler i föreningen?
8 st. samtliga är uthyrda.

Vindarna

2017 sålde föreningen råvindarna till en extern entreprenör, BF Stambytesentreprenad AB, som under 2018 och 2019 förädlar dem till totalt 8 nya bostadsrätter. Arbetet beräknas vara klart under våren 2019. Intäkterna från försäljningen kommer främst användas till planerade reparationer och eventuellt betala av en del lån.

Gemensamma utrymmen

  • 1 st tvättstuga med 2 tvättmaskiner 1 torktumlare och 1 torkskåp + 1 mangel, tvättstugan finns på källarplan, Ringvägen 106.
  • 2 gårdar
  • 1 st cykelförråd

Avgiften betalas per månad med avisering per kvartal. Boende kan välja att betala sin avgift via autogiro.

Renovering / Ombyggnation av bostaden

All ombyggnad och renovering måste godkännas av styrelsen innan, inga renoveringar får påbörjas innan. Generellt är vi ganska restriktiva med radikala projekt såsom ny planlösning mm då vi har en fastighet som är från 1912 och i stort sett alla väggar kan klassas som bärande.

Obs. Eventuella ”nya” planlösningar som mäklare föreslår i annonser/säljmaterial är inte godkända av styrelsen.

Godkännande från styrelsen är extra viktigt vid renovering av kök, badrum, el-arbeten samt ombyggnationer där ni frångår ursprunglig planritning av bostaden. Föreningen/Styrelsen skall ha dokumentation och ritning om vad skall göras och att arbetet utförs av certifierade/godkända entreprenörer.

Bostadsrättshavaren kan komma att få återställa om godkännande inte finns från styrelsen.

Målning och tapetsering av väggar behöver styrelsen inte godkänna.

Frågor?

Kontakt