Hoppa till innehåll

Information för mäklare

Mäklare skall ha ingått avtal med bostadsrättsinnehavaren innan kontakt med förening eller ekonomisk förvaltare sker.

Föreningens adress

Brf Kroken 24/7
Ringvägen 104
116 61 Stockholm
styrelsen@kroken247.se

Ekonomi

Fastigheten är förvärvad 2009-08-27. Årsredovisningar finns tillgängliga här.

I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV (ComHem basutbud) samt bredband via Stockholms Stadsnät.

Ekonomisk förvaltare
Ekonomisk förvaltning i Uppsala AB
Box 2058
750 02 UPPSALA

Månadsavgiften och eventuella höjningar
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 20 % från 1 april 2023. Inga höjningar/sänkningar har skett tidigare år. Några ytterligare avgiftshöjningar är inte planerade.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgiften debiteras köparen.

Pantsättningsavgift

Pantsättningsavgiften är 1 % av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Pantsättningsavgiften debiteras pantsättaren.

Frågor och svar

Godkänns juridisk person eller hembud?
Nej.

Trappstädning
Sköts av entreprenör.

Gårdarna
Sköts av medlemmar/gårdsgrupp som sammankallar till städ/skötseldag 1 till 2 ggr/år.

Är det ok med delat ägande?
Ja. Lägst andel vid ägande 10 %. Observera att endast boende/folkbokförd på adress kan bli godkänd som medlem.

Äkta eller oäkta förening?
Äkta. Föreningen har efter dom i juli 2016 av Kammarrätten fått rätt mot Skatteverket att Brf Kroken 24/7 är ett privatbostadsföretag så kallad äkta sedan 2010.

Har föreningen tillgång till några garageplatser eller parkeringsplatser?
Nej.

Finns kabel-TV?
Ja, basutbudet ingår i månadsavgiften. Leverantör: ComHem.

Finns bredband?
Ja, föreningen har fiber indragit och det ingår i månadsavgiften. Leverantör: Stockholms Stadsnät.

Fastigheten

Fastighetens byggår: Byggår: start 1907, avslutat 1912. Ombyggnad år start 1982 för Götgatan 99 och Ringvägen 104-106.

Föreningen förvärvade föreningen fastigheten 2009.

Äger föreningen marken?
Nej. Tomträtt. Nuvarande avtal gäller fram till 2025.

Stamrenovering

  • Stambyte 1982, Götgatan 99, (delar stambytt i 99:an 2010), Ringvägen 104, och Ringvägen 106.
  • Stambyte 2010 på Ringvägen 108, samt ny eldragning.
  • Stamspolning genomförd i samtliga fastigheter 2016.

Är fasaden putsad?
Ja, ny puts 2010 , både på gatusidan och gårdssidan.

Balkonger
Föreningen byggde balkonger 2013. Totalt 33 st balkonger byggdes på gårdssidan. Renovering av fyra inbyggda balkonger mot Götgatan och Ringvägen är planerade under 2023.

Fönstermålning?
Ja, samtliga fönster målade 2010 utvändigt på gatusidan och gårdssidan.

Förråd
Ja, nybyggda förråd i källaren på i snitt 6 kvm.

Vad för slags köksfläkt kan man ha i lägenheten?
Spiskåpa, självdrag med spjäll eller kolfilterfläkt.

Vad är det för uppvärmning i fastigheten?
Fjärrvärme.

Har föreningen beslutat utföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten?
Spolning av stammar har utförts där ej stambyte är gjord.

Antal lägenheter i föreningen?
62 st. varav 4 st är hyresgäster.

Antal lokaler i föreningen?
8 st. samtliga är uthyrda.

Gemensamma utrymmen

  • 1 st tvättstuga med 2 tvättmaskiner 1 torktumlare och 1 torkskåp + 1 mangel, tvättstugan finns på källarplan, Ringvägen 106.
  • 2 gårdar
  • 1 st cykelförråd

Avgiften betalas per månad med avisering per kvartal. Boende kan välja att betala sin avgift via autogiro.

Renovering / Ombyggnation av bostaden

All ombyggnad och renovering måste godkännas av styrelsen innan renoveringen påbörjas. Generellt är vi ganska restriktiva med radikala projekt såsom ny planlösning mm då vi har en fastighet som är från 1912 och i stort sett alla väggar kan klassas som bärande.

Planerar ni att göra en renovering/ombyggnad ska det anmälas till styrelsen, vänligen bifoga detaljerade ritningar och beskrivningar i er renoveringsansökan. Om allt verkar vara i ordning med dokumentation och ritningar så ber vi er ta kontakt med vår förvaltare för att med dem gå vidare med ansökan och eventuella besiktningar under projektet. Bostadsrättshavaren kan komma att få återställa om godkännande inte finns från styrelsen.

Flytt/nedtagning av väggar får absolut inte göras utan styrelsens godkännande, bärlinor måste alltid sättas upp vid sådana arbeten oavsett vilken vägg det är.

Vid renovering i kök och badrum ska den som utför jobbet vara godkänd/certifierad. Begär våtrumsintyg av fackmannen som utför arbetet, då detta också ska uppvisas för styrelsen.

Viktigt är att störande/ljudliga arbeten startar tidigast kl 08.00 och avslutas senast 18.00 under vardagar. Under helgtid får inga störande arbeten utföras före 9.00 och efter 18.00.

Målning och tapetsering får göras utan tillstånd.

Vänligen observera att eventuella ”nya” planlösningar som mäklare föreslår i annonser/säljmaterial är inte godkända av styrelsen.

Frågor?

Kontakt