Pågående projekt

Fiber

Nu har installationen av fiber påbörjats. Läs mer här.