Styrelsen

Detta är styrelsen för året 2018-2019. För att kontakta oss, använd kontaktsidan.

Olof Ander

Ordförande

Ringvägen 104

Göran Norén

Fastighet

Götgatan 99

Katrin Skogberg Wirén

Ledamot

Ringvägen 104

Jan-Sture Bjurler

Suppleant

Ringvägen 108

Eva Lengquist

Kassör

Götgatan 99

Torbjörn Ström

Sekreterare

Ringvägen 108

Monica Lenkmann

Suppleant

Ringvägen 106

Mats Hulth

Suppleant

Ringvägen 106