Hoppa till innehåll

Årsstämma 2021

Härmed kallas medlemmarna i BRF Kroken 24/7 till årsstämma

Tid: Tisdagen den 25 maj 2021, kl. 18.00
Plats: Digitalt via en app (Percap) samt via videolänk

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har regeringen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, 2021-04-22, förlängt de restriktioner och rekommendationer som inte möjliggör att en fysisk Årsstämma är möjlig. Restriktionerna är visserligen gällande tom 2021-05-17, men styrelsen har beslutat att genomföra Årsstämman digitalt, då det råder en alltför stor osäkerhet kring eventuella lättnader i rådande restriktioner som möjliggör en fysisk stämma.

Vår ekonomiske förvaltare Nabo kommer att moderera stämman och även agera ordförande under stämman. För att delta på stämman kommer du att behöva ladda ned en app som heter Percap. När du laddat ned denna loggar du in med BankID. Det smidigaste sättet att delta är att koppla upp sig via länken till videokonferensen och ha Perap-appen via sin mobiltelefon för att rösta samt följa dagordningen.Endast medlemmar eller medlemmarnas ombud kommer att kunna delta på årsstämman. Mer information om hur du laddar ner appen, hur du behöver förbereda dig och länk till videokonferensen, vänligen se information från Nabo material du fick i brevlådan för ett tag sedan.  

Trots denna något annorlunda stämma är det viktigt att så många som möjligt deltar i årsstämman så att besluten blir väl förankrade. Om du har förhinder att närvara på stämman kan du fylla i en fullmakt (bifogad denna kallelse) så att någon annan föreningsmedlem eller släkting kan rösta i ditt ställe. Det finns även möjlighet att poströsta. En poströst-sedel är lagd som bilaga. Observera att det inte går att poströsta via ombud.

Observera att fullmakter måste mailas till styrelsen@kroken247.se eller läggas i föreningens postlåda (i 104:ans entré) senast torsdagen den 20/5. 

En stämma på detta sätt innebär att möjligheten till information, diskussion samt frågor inte ges. På dagordningen kommer endast beslutspunkter att finnas.

Styrelsen
Brf Kroken 24/7

Dokument

Riktlinjer för poströstning

  • Varje medlem kommer, med hänvisning till respektive förslag, erhålla ett särskilt formulär för poströstning. Formuläret innehåller två likvärdiga svarsalternativ för varje förslag: Ja och Nej. Ett av dessa svarsalternativ ska kryssas.
  • Poströstningsformuläret är bilagt i denna kallelse 
  • Poströsten ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 23 maj 2021 för att vara giltig.
  • Poströsten ska för att vara giltig lämnas i föreningens brevlåda på Ringvägen 104.
  • Röst kan även lämnas via e-post. Poströsten måste då vara underskriven och skannas in och bifogas e-postmeddelandet. Poströst via e-post skickas till: styrelsen@kroken247.se och vara tillhanda senast 23 maj 2021 för att vara giltig.